Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Dorota Wyrzykowska

mfsdok@vwfs.com


Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania przez MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. danych osobowych:

 • Beneficjenta rzeczywistego
Pobierz dokument
 • Kontrahenta będącego osobą fizyczną
 • Kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 • Osoby reprezentującej Kontrahenta
 • Osoby do kontaktu w imieniu Kontrahenta
Pobierz dokument
 • Leasingobiorcy
 • Najemcy
 • Przejmującego przedmiot leasingu
 • Poręczyciela
 • Osoby reprezentującej Klienta
Pobierz dokument
 • Osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych MAN FSP
 • Osoby, która nie wyraziła trwałej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych MAN FSP i zawnioskowała o przedstawienie oferty marketingowej
Pobierz dokument
 • Pełnomocnika
 • Pracownika Klienta
 • Podnajemcy pojazdu
 • Osoby kontaktującej się z MAN FSP w kwestii udzielenia informacji
Pobierz dokument