Ubezpieczenia

Oferta dedykowana

Sprawdź szczegóły

Opis oferty

Oferta dedykowana dla Klientów MAN Financial Services Poland Sp. z o.o, przygotowana wspólnie z naszym partnerem Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., zawiera:

 • Pełny pakiet ubezpieczenia OC/AC/NNW,
 • Możliwość rozszerzenia Assistance na preferencyjnych warunkach
 • Pełne wsparcie w procesie likwidacji szkody (asysta szkodowa),
 • Ubezpieczenie zawarte na rok płatne jednorazowo lub rozłożone na dwie lub cztery raty,
 • Ubezpieczenie wieloletnie wliczone w ratę finansową, nawet do 60-ciu miesięcy,
 • W ubezpieczeniu wieloletnim, stała stawka ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, niezależnie od szkodowości w tym okresie,
 • Ubezpieczenia AC wraz z ryzykiem kradzieży,
 • Możliwy brak udział własnego Klienta,
 • Brak redukcji sumy ubezpieczenia,
 • Brak potrąceń amortyzacyjnych,
 • Likwidacja szkód w ASO,
 • Zakres terytorialny Europa,
 • Możliwość rozszerzenia ryzyka AC o kradzież na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii,
 • Holowanie i zabezpieczenie pojazdów po szkodzie do kwoty odpowiadającej min. 10% sumy ubezpieczenia.


Ubezpieczenia dodatkowe – Assistance

W ramach ubezpieczenia dodatkowego Assistance nasz partner zapewnia pomoc w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń:

 • Wypadek,
 • Awaria,
 • Kradzież,
 • Nieszczęśliwy wypadek,
 • Pomoc kierowcy (pomoc medyczna, prawna, organizacja noclegu i inne).


Opis postępowania w przypadku szkody/awarii.

1

Powiadomić policję w przypadkach uszkodzeń ciała, kradzieży lub innych poważnych strat materialnych. Niezwłocznie zawiadomić BIK Assistance w celu zgłoszenia szkody:
+48 58 55 40 961

2

Warunkiem spełnienia świadczeń Assistance (AWARIA, USTERKA, NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, KRADZIEŻ) jest zgłoszenie wykonania tej usługi pod nr tel. +48 22 57 59 366 wew. 3 (dotyczy tylko ubezpieczenia dodatkowego Assistance)

3

Zebrać pisemne oświadczenia i dane świadków, sprawcy zdarzenia, opcjonalnie wykonać zdjęcia na miejscu zdarzenia.


Opis postępowania w przypadku szkody/awarii w postaci plików do pobrania:

W przypadku pojazdów MAN TGE (Ubezpieczenie TUiR Allianz S.A.):
www.allianz.pl/zgloszenie-szkody
tel. +48 224 224 224
Assistance: tel. +48 224 224 224


Porównanie MAN Mobile 24 i Assistance – czym się różni.

MAN MOBILE 24

Okres ochrony: W okresie gwarancji na pojazd i po upływie okresu gwarancji, niezależnie od czasu użytkowania pojazdu

Zakres ubezpieczenia:

 • Koordynacja napraw i usuwania wszelkiego typu usterek technicznych pojazdów MAN i NEOPLAN w Polsce i poza granicami Polski w okresie ważnej gwarancji na pojazd z uwzględnieniem z Ogólnych Warunków Gwarancyjnymi jak również po upływie gwarancji
 • Umówienie wizyty na przegląd pojazdu
 • Zorganizowanie gwarancji płatności na pokrycie kosztów czynności naprawczych i towarzyszących naprawie, jeżeli takie zabezpieczenie jest wymagane
 • Holowanie na koszt producenta do najbliższego serwisu MAN zgodnie z Ogólnymi Warunkami Gwarancji MAN, w pierwszym roku oraz w drugim, jeżeli usterka dotyczyła układu napędowego
 • Koordynacja usług naprawczych i holowniczych pojazdów objętych kontraktem typu MAN Assistance/MAN Pannenservice
 • Pomoc informacyjna - wskazanie najbliższej stacji serwisowej MAN, informacja o godzinach otwarcia i zakresie pomocy serwisu MAN

Zgłoszenie zdarzenia:

MAN MOBILE 24
Tel.: 0 800 MOBILE24
Tel.: 00 800 662 453 24
Tel.: +48 22 229 90 00

MAN FINACIAL SERVICES (MFS) ASSISTANCE

Okres ochrony: Zgodny z okresem umowy leasingu / najmu

Zakres ubezpieczenia:

 • Pomoc techniczna (naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu, postój pojazdu na parkingu strzeżonym, dostarczenie części zamiennych, dozór ładunku na miejscu zdarzenia, organizacja przeładunku na zastępczy środek transportu, złomowanie pojazdu)
 • Pomoc dla załogi pojazdu (powrót do miejsca zamieszkania, zakwaterowanie w oczekiwaniu na naprawę, odbiór naprawionego pojazdu, pomoc tłumacza przez telefon, organizacja tłumacza, dostarczenie brakujących dokumentów)
 • Pomoc prawnika i finansowa (organizacja udziału prawnika reprezentującego Ubezpieczonego, wpłata kaucji)
 • Pomoc medyczna (pierwsza informacja medyczna, wizyta lekarza, transport medyczny, pokrycie kosztów hospitalizacji, transport zwłok, dostarczenie niezbędnych leków, kierowca zastępczy)
 • Pomoc informacyjna

Zgłoszenie zdarzenia:

Centrum Alarmowe Assistance
Tel.: +48 22 575 93 66


Szczegółowe warunki ubezpieczenia z uwzględnieniem limitów i świadczeń zawarte są w pliku do pobrania: